Sport en cultuur

Het begint met een goed haalbaarheidsonderzoek

Het kan zijn dat één nieuwe accommodatie een betere keuze is dan de renovatie van drie oude. Omdat u deze keuze moet kunnen verantwoorden binnen en buiten uw organisatie is het onontbeerlijk een onderzoek naar de financiële haalbaarheid te doen. liefst op langere termijn. Daarbij spelen zoveel factoren dat we beter zo vroeg mogelijk bij u aan tafel zitten.

Accommodaties waarin wordt gesport en ontspannen zijn uitermate geschikt voor dubbel ruimtegebruik. Steeds vaker zijn de eisen multifunctioneel. Daardoor worden efficiencyvoordelen gehaald en energie bespaard. Goed nieuws in tijden van ruimtegebrek en noodzaak tot het verbruiken van minder energie.

In de praktijk blijken deze initiatieven vaak al in een vroeg stadium te stranden vanwege de schijnbare onverenigbaarheid van belangen. Wij ondersteunen bij het formuleren van een gezamenlijke (huisvestings)visie. Vanuit die visie kan een helder Programma van Eisen worden ontwikkeld, de haalbaarheid getoetst en ontstaat een gebouw dat passend is voor alle gebruik.

Onze realisatiekracht is groot, onze kwaliteitsstandaard hoog

We hebben veel ervaring, bijvoorbeeld met de verschillende soorten bouworganisatievormen zoals integrale contracten.

Maar: de markt verandert. Waar voorheen het projectmanagement van het hele bouwproces bij een partij als HEVO lag – en vaak ook het risico, is het tegenwoordig gebruikelijker dat er meer coördinatie en verantwoordelijkheid bij de aannemer ligt.

Handig: we kunnen denken als een aannemer

Daardoor kunnen we het bouwproject samen met u zo goed mogelijk klaarzetten voor de aannemer om het uit te voeren. We definiëren de prestatie-eisen en begeleiden u bij het in de markt zetten en contracteren van partijen. Daarna kunnen we het proces voor u bewaken en zorgen we dat het zwembad, de sporthal of het theater er echt komt.

Dat klinkt vanzelfsprekend, maar onze praktijk laat zien dat er meer nodig is dan het kiezen van een bouworganisatievorm en aanbestedingsstrategie. Er is behoefte aan een partner met realisatiekracht: echte marktkennis, doorzettingsvermogen, realisme en visie.

Wij hebben het NOC*NSF keurmerk voor binnensportaccommodaties

Duurzaamheid is inmiddels een onuitgesproken onderdeel van ons werk. We stellen het in dienst van een hoger doel en dat is het welzijn en de gezondheid van de mensen die er werken en die er komen genieten van hun vrije tijd.